Secure Messages & File Transfer

Bezpieczne wiadomości oraz Transfer Plików

E-mail zrewolucjonizował wymianę korespondencji. Jednak serwery poczty elektronicznej nie odpowiadają współczesnym wymaganiom. Dlaczego? Wysyłka E-maila nie gwarantuje jego dostarczenia do odbiorcy, wiadomości często są przesyłane bez szyfrowanego połaczenia, nie umożliwia bezpiecznego dostarczenia większych plików.

Bezpieczne Wiadomości oraz Transfer Plików wychodzi naprzeciw wymaganiom bezpiecznej korespondencji elektronicznej oraz przesyłaniu plików.